Pregled poslovanja na vašem desktopu

Ukratko o nama

Preduzeće ART DATA d.o.o. posluje od 2007. godine. Osnovna delatnost preduzeća je nuđenje poslovnih IT rešenja malim, srednjim i velikim preduzećima. Osnovno poslovno IT rešenje je proizvod PANTHEON™, koji je razvila kompanija DATALAB TEHNOLOGIJE d.d., Slovenija. Pored toga, paletu usluga dopunjavaju usluge analize informacionog sistema korisnika, konsultantske usluge, programiranje i izrada dodatnih poslovnih android rešenja.

Stručan  kadar sa velikim iskustvom, stalni proces usavršavanja zaposlenih putem interne obuke i sticanja odgovarajućih sertifikata, veliko tržište sa velikim potencijalom rasta, ekonomske prilike u lokalnom i regionalnim tržištima, orijentisanost ka zadovoljnom korisniku , razvijanje partnerskog odnosa sa korisnicima i srodnim preduzećima omogućavaju preduzeću ART DATA brz rast i razvoj.

Referentna lista korisnika koji su nam ukazali poverenje je na linku 

Poslovni softver za mala, srednja i velika preduzeća

ERP PANTHEON
Integrisano rešenje za sve oblasti poslovanja
PANTHEON je poslovno informacioni sistem (eng. skr. ERP – Enterprise Resource Planning), koji pruža kontrolu nad svim poslovnim procesima u preduzeću. Rešenja su prilagođena potrebama korisnika i omogućavaju optimizaciju poslovanja u svakom preduzeću, bez obzira na njegovu veličinu ili delatnost.
PANTHEON je zakonodavno i jezički lokalizovan za tržište cele jugoistočne Evope. 

Prednosti uvođenja poslovno informacionog sistema u preduzeću su:
• veća preglednost i kontrola nad poslovnim procesima
• rasterećenje finansijsko računovodstvenog odeljenja
• prelazak na elektronsko poslovanje bez papira
• lakša razmena podataka između različitih poslovnih subjekata
• mogućnost integracije sa e-trgovinom
• jednostavno širenje poslovanja (i u inostranstvu).

Pobrinite se da imate u rukama pravi alat za profitabilno poslovanje i rast vašeg preduzeća!


Štampa Sistem

Razgovarali smo sa korisnicima, pa prenosimo njihovo gledište o prednostima u radu Pantheon ERP sistema.

"Adaptabilnost programa je brža i jeftinija što podrazumeva zahteve za doradama i korekcijama eventualnih grešaka. Prednost je takođe obučenost novih korisnika za rad u Pantheon-u zbog planova o širenju posla u budućnosti." - Radomir Šumić, rukovodilac službe razvoja.

"Brže knjiženje i kontrola maloprodaje, brže knjiženje i kontrola robe i troškova, pregledni bilansi, kartice i izveštaji, lakša kontrola i pronalaženje grešaka prilikom obračuna PDV-a, brza prilagodljivost potrebama knjigovodstva, lakše uvođenje i implementacija novih zahteva - sve su to prednosti od kada koristimo Pantheon u računovodstvu" - Branka Nikolić, rukovodilac službe računovodstva.

"Logika ERP-a Pantheon je bliska korisniku. Sistem od užeg ka širem, od sumarnog ka detaljnom, pruža velike mogućnosti izveštaja i analize. Pantheon nudi široke mogućnosti i sistem odlične kontrole. Mnogi segmenti poslovanja su ranije bili pokriveni specijalizovanim softverskim rešenjima, a dosta toga se radilo i u Excel-u jer nije bilo drugih mogućnosti. Sada imamo objedinjenu bazu podataka sa standardizovanom dokumentacijom koja pokriva finasije, kadrove, zarade, sitan inventar i osnovna sredstva. Od skora u Pantheon-u radimo i budžetiranje, a konsolidacija više ne pretstavlja nikakav problem" - Saša Todorović, finansijski menadžer integracije.

"Pantheon nam pruža niz mogućnosti, a zahvaljujući otvorenom kodu postoji mogućnost dorade. Trenutno u planu imamo doradu u cilju praćenja voznog parka. Kod odabira ERP-a je vrlo bitna podrška i odziv proizvođača rešenja, a teme smo vrlo zadovoljni. Strateški smo doneli dobru odluku jer sva preduzeća koja priključujemo holdingu jednostavno i brzo počinju sa korišćenjem ERP-a, a mi imamo odličnu kontrolu nad čitavim sistemom" - Zoran Popović, IT direktor.

Pantheon kao lokalizovano ERP rešenje iza kog stoji tim za razvoj, sa stručnom podrškom i brzim odzivom, je oslonac u radu uspešnog preduzeća koje posluje u Srbiji i regionu, ali i preduslov za njegov dalji rast i razvoj. Pokazuje se da globalno poznata i dokazana ERP rešenja ne moraju uvek da budu najbolji izbor za domaća preduzeća. U "Štampa Sistemu" su, pokretanjem ERP-a Pantheon, korisnici sigurni da rade u skladu sa zakonom, ne razmisljaju o tome da li su njihovi obrasci ispravni i znaju da u svakom trenutku imaju na raspolaganju pomoć.


Naši partneri