WMS predstavlja sistem za upravljanje skladištem koji se sastoji od desktop aplikacije i prenosivih (PDT) uređaja čiji je cilj da optimizuje i ubrza prijem, izdavanje i kretanje robe kroz skladišta.
Uz pomoć desktop aplikacije operater upravlja nalozima za prijem i otpremu, dodeljuje zadatke uređajima, prati zalihe i statuse zadataka dodeljenih uređajima u magacinu. Operateri sa PDT uređajima obrađuju naloge kroz magacin očitavanjem barkodova artikala.

Direktne koristi:

 • Ubrzanje procesa prijema i izdavanja robe
 • Visok stepen tačnosti pregleda zalihe po adresnim mestima
 • Eliminisana mogućnost greške
 • Mogućnost automatskog generisanja i štampe barkodova
 • Evidencija naloga za otpremu po statusima
 • Lako prosleđivanje zahteva za manipulacijom robe PDT uređajima
 • Popis magacina putem barkod uređaja
 • Readresiranje artikala
 • Mogućnost kontrole i upoređivanja zaliha ERP-a i WMS-a

Oblast korišćenja:

 • Kompanije koje se bave skladištenjem robe za sebe ili za drugo lice
 • Kompanije koje se bave proizvodnjom
 • Kompanije koje se bave veleprodajom
 • Kompanije koje se bave distribucijom robe svojim ili tuđim maloprodajama

Karakteristike sistema:

 • Prenosivi PDT barkod čitač sa WiFi vezom koji ima Windows Mobile 6.0 (ili noviji) operativni sistem
 • Neometana bežična mreža u prostoru u kome će se sistem koristiti
 • Desktop računar u magacinu
 • Barkod štampač
 • Otvoren port na SQL serveru
 • Prosleđivanje saobraćaja sa internet rutera na odgovarajući SQL Server port (rad sa udaljene lokacije)
 • Internet pristup (rad sa udaljene lokacije)

   Preduslovi:

 • Prenosivi PDT barkod čitač sa WiFi vezom koji ima Windows Mobile 6.0 (ili noviji) operativni sistem
 • Neometana bežična mreža u prostoru u kome će se sistem koristiti
 • Desktop računar u magacinu
 • Barkod štampač
 • Otvoren port na SQL serveru
 • Prosleđivanje saobraćaja sa internet rutera na odgovarajući SQL Server port (rad sa udaljene lokacije)
 • Internet pristup (rad sa udaljene lokacije)