AMIGO WMS predstavlja sistem za upravljanje skladištem čiji je cilj da optimizuje i ubrza prijem, izdavanje i kretanje robe kroz skladišta.
Operateri sa android ručnim računarima obrađuju naloge kroz magacin očitavanjem barkodova artikala.

Direktne koristi:

 • Ubrzanje procesa prijema i izdavanja robe
 • Visok stepen tačnosti pregleda zalihe 
 • Eliminisana mogućnost greške
 • Mogućnost automatskog generisanja i štampe barkodova
 • Evidencija naloga za otpremu po statusima
 • Lako prosleđivanje zahteva za manipulacijom robe android ručnim računarima
 • Popis magacina 

Oblast korišćenja:

 • Kompanije koje se bave skladištenjem robe za sebe ili za drugo lice
 • Kompanije koje se bave proizvodnjom
 • Kompanije koje se bave veleprodajom
 • Kompanije koje se bave distribucijom robe svojim ili tuđim maloprodajama

 

Funkcionalnosti:

 • Glavni šifarnik (artikli, firme, magacini)
 • Najava prijema (prikaz dokumenta sa svim pozicijama na dokumentu potpuna automatika barcode skenerom)
 • Izdavanje (barcode skenerom automatski se dobija informacija o skeniranom artiklu sa nazivom artikla. Unos količine za odvajanje. Automatika za skeniranje istog artikla koji se javlja dva puta na dokumentu)
 • Filtracija (po zadatim kriterijumima, kupcima, primaocima, nazivu,broju dokumenta, magacinima)
 • Popis (Izbor magacina i popis artikala barcode skenerom)
 • Unos odvajanja (za zadate article po pozicijama barcode skenerom)
 • Zaključavanje dokumentata (praćenje da li je dokument u radu kod drugog korisnika i informacija koji korisnik radi na tom dokumentu)
 • Izmena postojećeg dokumenta ( dodavanje, brisanje, vrednosti na već kreiranom dokumentu klikom ili automatski barcode skenerom)
 • Izbor vrste dokumenata (selekcija dokumenta za rad)
 • Reporting (generisanje izveštaja dokumenta, čuvanje i pretraga)
 • Real time (live prikaz dokumenata u ERP-sistemu, slanje izveštaja o dokumentima iz magacina direktno, u centralu putem Interneta)
 • Integracija (potpuna integracija sa Pantheon bazom podataka u realnom vremenu i mogućnost integracije sa drugim ERP sistemima)
 • Shortcut (sveobuhvatna intergracija sa aplikacijom za terensku prodaju.)