DMS Document Management System  je računarski sistem koji se koristi za skladištenje, praćenje i upravljanje elektronskim dokumentima i skeniranim papirnim dokumentima.

Šta omogućava DMS?

  • Kontrolu kreiranja
  • Skladištenje i distribuciju svih vrsta poslovne dokumentacije
  • Bolju efikasnost u procesu korišćenja i kontrolisanja informacija
  • Individualnu obradu svakog dokumenta
  • Unos dokumenata u elektronskom obliku direktno u sistem ili unos dokumenata skeniranjem postojećih papirnih dokumenata
  • Pretraživanje dokumenata po atributima (delovodni broj, autor, naziv...)
  • Pretraživanje dokumenata po slobodnom tekstu
  • Kontrolu pristupa dokumentima
  • Saradnju korisnika DMS-a u radu sa dokumentima (putem elektronske poste, diskusija i foruma)
  • Upravljanje životnim ciklusom dokumenata (verzioniranje dokumenata, prijava i odjava dokumenata)