GONZALES je android rešenje za komercijaliste na terenu. Sistem omogućava komercijalistima da direktno na terenu putem prenosivog uređaja sa android operativnim sistemom kreiraju narudžbenice i direktno ih šalju u bazu podataka. Sistem je u potpunosti integrisan sa ERP-om Pantheon.

 

Direktne koristi rešenja GONZALES:

 • Direktna komunikacija centrale i komercijaliste na terenu
 • Dostupnost informacija o kupcima, artiklima,zalihama cenovnicima
 • Tačnost kreiranih ponuda
 • Bolja naplata
 • Slanje ponuda direktno sa terena kupcima putem maila, Skyp-a, Google Drive-a

 

Funkcionalnosti :

 

 • Glavni šifarnici (artikli, kupci, prodajna mesta, cene, zalihe)
 • Prodaja (poručivanje robe, klasifikacija, datum isporuke, magacin, vrsta plaćanja na nivou cele narudžbenice ili po pozicijama)
 • Filtracija (po zadatim kriterijumima, kupcima, primaocima, klasifikaciji, adresi, nazivu)
 • Asortimani (praćenje ugovorenih cenovnika pojedinačnih artikala)
 • Unos cena (za zadate artikle po pozicijama)
 • Kloniranje ( kloniranje postojeće narudžbenice i nastavak rada na novom broju narudžbenice, sa pozicijama koje su klonirane)
 • Autorizacije ( dodeljivanje rabata i cena uz odredjen stepen kontrole, prikaz narudžbenica po korisniku, praćenje da li je dokumnet u radu kod drugog korisnika i informacija koji korisnik radi na tom dokumentu)
 • Izmena postojeće narudžbenice ( dodavanje, brisanje, vrednosti na već kreniranoj narudžbenici i drugom dokumentu)
 • Dodavanje više artikala  (selekcijom više artikala dodaju se  na narudžbenicu i unos količine uz prikaz zaliha)
 • Izbor vrste dokumenata (selekcija dokumenta za rad, nalog za prenos, komercijalisti, predračun)
 • Napomena (unos napomene na nivou celog dokumenta, kao i njegovo editovanje)
 • Suma (kalkulacija ukupne sume narudžbenice u realnom vremenu)
 • Reporting (generisanje izveštaja dokumenta, čuvanje i pretraga)
 • Regioni (grupisanje kupaca po regionima za određenog korisnika)
 • Kreiranje novih kupaca/primaoca (generisanje novih kupaca i primaoca, čuvanje i pretraga, slanje)
 • Real time (live prikaz dokumenata u ERP-sistemu, slanje izveštaja o dokumentima sa terena direktno, u centralu putem Skype,Email-a,Google drive)
 • Integracija (potpuna integracija sa Pantheon bazom podataka i mogućnost integracije sa drugim ERP sistemima)
 • Shortcut (sveobuhvatna intergracija sa WMS sistemom magacinskog poslovanja direktno sa terena)