Uvođenje informacionog sistema PANTHEON FA na farmi ima ključne prednosti:

  • celokupna programska oprema (FADN, računovodstvo, evidencija za ratarstvo, itd.)
  • potpuno lokalizovan poljoprivredni program (jezički i zakonodavno),
  • sredstvo za analizu farme (analiza izdavanja/prijema po životinji, parcela, grupe životinja, placeva, itd.),
  • omogućeno elektronsko izveštavanje (FADN izveštaj, poreske evidencije, itd.) 

PANTHEON FA omogućava:

  • vođenje računovodstva farme (u kombinaciji sa  SE, ME licencom)
  • vođenje evidencije za ratarstvo praćenje veterinarskog stanja životinja
  • praćenje poljoprivrednih poslova
  • vođenje dnevnika muže praćenje upotrebe veštačkih đubriva i pesticida u poljoprivredi
  • pripremu FADN izveštaja
  • pripremu PDV izveštaj